Felesleges tudás mindenkinek - második rész

A Lóverseny hava

Az antik Görögországban nem volt egységes naptár, gyakorlatilag minden város és a vidék saját naptárat vezetett. Az egyes hónapokat így aztán a helybéli ünnepekről nevezték el, azonban voltak közös pontok. Így például a lakedaimóniai és a thébai naptárban külön hónapja volt a lóversenyeknek, ez volt Hippodrom hava. (Külön öröm a Hyppolit, a lakáj – bocsánat, Hippodrom – kedvelőinek…)

Skalpok

Az észak-amerikai indiánok a skalpolás technikáját nem maguk találták ki, hanem a fehérektől lesték el. Az utóbbiak azért húzták le a halott indiánok fejbőrét, mert a telepesektől vérdíjat kaptak minden megölt harcosért. Ugyanakkor már a Biblia és Hérodotosz is írt a nomád szkítákról, akik hasonlóan cselekedtek megölt ellenségeikkel.

Pártok

A római kocsiversenyek négy testület – a fehérek, a vörösek, a zöldek és a kékek - kezében voltak, ezek tartották fenn az egymással versengő istállókat, csapatokat és hajtókat. Nem egy zavargás elindítói a cirkuszi "szurkolótáborok" voltak. A bizánci időkben ezek intézményesültek; egykor volt olyan elképzelés, hogy belőlük sarjadtak ki a politikai pártok. (Norman Davies)

Vacsora

A demokrácia annyit tesz, hogy a kormány rendszeresen együtt vacsorázik az ellenzékkel. (T.S.Eliot)

Örömhír, mint időszámításunk kezdete

Krisztus születése után 600 évvel kevés ember tudta, hogy keresztényi korban él. Ez az időszámítás egy görög apát, Dionysius Exiguus műveként jött létre, aki 550 körül halt meg Rómában. Időszámításunk kezdete egyébként nem Krisztus születése, hanem fogantatása. Az apát ötlete volt, hogy az Úr megtestesülésére kell alapozni az évek számozását, amely kezdődjön az örömhírrel, Szűz Mária fogantatásának a napjával. Ezt a napot ő Krisztus december 25-i születése előtt kilenc hónapra, március 25-re tette.

Köszönet a görögöknek

"A görögöknek köszönhetően nem uralkodik nálunk az a keleti felfogásnak megfelelő nézet, miszerint minden egymással összefonódó kapcsolatban létezik - vallás, háború, orvostudományok, filozófia és különböző művészi kifejező eszközök. Ennek köszönhetően ezek nem ellenőrizhetőek, elnyomhatóak, elcsábíthatóak, magyarázhatóak vagy leigázhatóak, egyetlen isteni hatalom, uralkodó vagy egyetemes világnézet nevében."                                  Victor Davis Hanson - John Heath

Szörnyű pusztítás

A középkor talán legpusztítóbb lovagi tornája 1241 nyarán zajlott le, Köln városa mellett, Neussban. A férfias középkori sportrendezvény végén több mint 100 lovag hevert holtan a torna helyszínén. A legtöbb férfiú hőguta áldozata lett, vagy a lovak tiporták őket halára, a fegyverektől alig néhányan veszítették életüket…

Te mit választanál?

„Rendszerünk alapja a köz véleménye, és a legfontosabb feladat ennek fenntartása. Ha tőlem függne a döntés, hogy kormányunk legyen sajtó nélkül, vagy újságjaink kormány nélkül, akkor egy pillanatig sem haboznék a második megoldást választani”. (Thomas Jefferson)

A csodákról

"A bölcs kormányzatok mindig elismerték, hogy régen történtek csodák, új csodákat azonban nem engedtek meg." (Immanuel Kant)