Posztdemokraták, posztdemokrácia

Posztdemokraták, posztdemokrácia

Abban közmegegyezés mutatkozik, hogy a posztkommunizmus létezik, továbbá vannak posztkommunisták is. A posztkommunizmus azt az átmenetet volt hivatott jellemezni, amely 1989, a kelet-európai kommunizmusok összeomlása után következett be. A posztkommunisták pedig azok az egykori kommunisták, akik úgymond felülvizsgálták a nézeteiket.

Még közvetlenül a kommunizmus összeomlása előtt írta Zbigniew Brzezinski, volt amerikai nemzetbiztonsági főtanácsadó, a fogalom atyja a kövekezőket: "Egy új jelenség - a posztkommunizmus jelent meg. [...] a posztkommunista rendszerre jellemző, hogy a kommunizmus olyan mértékben meggyengült, hogy sem a marxista elméletek, sem a kommunista vezetési gyakorlat már alig, vagy semmilyen diktátumot nem jelent az aktuális politika számára. Egész egyszerűen azt mondhatjuk, hogy a posztkommunizmus egy olyan rendszer, amelyben a magukat 'kommunistának' nevező vezetők nem veszik komolyan a kommunista doktrínákat, mint a társadalompolitika iránytűjét" (Brzezinski, A nagy kudarc, 252. o.)

us-capitol-1533368_1280.png

Mára az is kiderült, hogy van posztdemokrácia is, annak többféle jelentésével, de most elsősorban arra figyeljünk, ami az utánt, a demokrácia utáni átmeneti állapotot jelenti. A Brezinski féle leírás teljesen használható, csak a kommunizmust fel kell cserélni a demokrácia szóval, valahogy így: Egy új jelenség - a posztdemokrácia jelent meg. A posztdemokratikus rendszerre jellemző, hogy a demokrácia olyan mértékben meggyengült, hogy sem a demokrácia elméletei, sem a demokrata vezetési gyakorlat már alig, vagy semmilyen diktátumot nem jelent az aktuális politika számára. Egész egyszerűen azt mondhatjuk, hogy a posztdemokrácia egy olyan rendszer, amelyben a magukat "demokratának" nevező vezetők nem veszik komolyan a demokrata doktrínákat, mint a társadalompolitika iránytűjét...

A posztdemokrácia az átmenet társadalma, és regresszív eszmék vezérlik, amelyek képviselői leegyszerüsítve azt mondják: engedjétek, hadd kövessük el a régi hibákat, mert most hátha jó lesz minden... Ha vannak posztkommunisták - márpedig vannak -, akkor léteznek posztdemokraták is, jelentsen ez bármit,de ők már nem demokraták, megváltoztatták nézeteiket. Vannak köztük illiberálisok, populisták, vagyis diktatúrapárti demagógok,nacionalisták és soviniszták, fajgyűlölők, és ők mind-mind posztdemokraták...

A Szótár Pluráis Társadalmaknak úgy fogalmaz: "Mindezek a fogalmak valaminek a végét jelentik be (szabály szerint az olyan nagy narratívák végét, mint a kapitalizmus, a kommunizmus, a modernitás, az indusztrializmus stb.), és hozzájárultak egy bizonyos vég-érzet kialakulásához. Akaratlanul is, a +poszt+ fogalmak családja a jövőre vonatkozó tudásunk hiányát és a kétségbeesettséget írja le.

Ez a megállapítás akár helytálló is lehet, hiszen a közeli és távolabbi jövőre vonatkozó tudásunk meglehetősen hiányos, így a posztdemokrácia másik értelmezése került előtérbe: az ember ír és posztol az interneten és ettől úgy érzi, hogy ő maga demokrata és demokráciában él...

László József